کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم سرکوب دانشجویان دانشگاههای مختلف

در ادامه موج بازداشت‌ و احضار دانشجویان، تشکیل پرونده‌های انضباطی و «تعلیق و اخراج» صدها دانشجوی معترض، اقدام‌های امنیتی چون نصب دوربین و به کارگیری نیروهای امنیتی تحت عنوان «نیروهای حراست و نگهبانی» در دانشگاه‌ها نیز در حال انجام است.

تشدید فضای امنیتی و سرکوب، احضار، تعلیق و اخراج دانشجویان و استادان معترض، تحت عنوان «اختیارات تفویضی» شورای عالی امنیت ملی به روسای دانشگاه‌ها در حال انجام است، اختیاراتی که دانشگاه را از یک نهاد علمی به «نهاد امنیتی‌-سیاسی» تبدیل کرده است. در تازه‌ترین مورد از اقدام‌های امنیتی در دانشگاه‌ها، شوراهای صنفی دانشجویان کشور از نصب گسترده دوربین‌های مدار بسته امنیتی در محیط دانشگاه تربیت مدرس گزارش داد. هم‌زمان تعداد نیروهای حراست و گارد امنیتی در ورودی‌های دانشگاه نیز به شدت افزایش یافته است. تجهیز همه ورودی‌های دانشگاه تربیت مدرس به دستگاه کارت‌خوان از دیگر اقدام‌هایی است که در این دانشگاه انجام شده است.