کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم روند حملات شیمیایی به مدارس دانش آموزان در شهرهای مختلف

به دنبال مسمومیت تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان در ایران،روز شنبه 20 اسفند ماه شماری از دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.

طبق گزارش‌های منتشر شده،تعدادی دیگر از دانش‌آموزان دختر دبیرستان فروغ آل خورشید باغملک بر اثر مسمومیت به آی سی یو بیمارستان انتقال داده شدند.گفتنی است پس از استشمام بوی گاز در دبیرستان،دانش‌آموزان خواستند از مدرسه خارج شوند امایک لباس‌شخصی وارد مدرسه شده و اجازه خروج دانش‌آموزان از مدرسه را نداده است.۱۶همچنین نفر دیگر از دانش‌آموزان آبادان به دلیل مسمومیت در بیمارستان بهشتی و طالقانی هستند.همچنان 13 نفر از دانش آموزان شهرستان کهگیلویه و دو مدرسه دیگر در پردیس اهواز و دبیرستان شهر سیاهکل، در استان گیلان هم هدف حملات شیمیایی رژیم قرار گرفته اند.