کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم روند اخراج کارمندان گوگل در پی اعتراض به همکاری با اسرائیل

به گزارش تلویزیون آمریکا طی هفته جاری،گوگل یکی از کارمندان خود که به همکاری این شرکت با اسرائیل اعتراض کرده بود را اخراج کرده است.

گوگل کارمندی را اخراج کرده است که اخیرا سخنرانی یکی از مدیران اسرائیلی را در شرکت مختل کرده بود.گوگل چندین سال است با مخالفت کارکنان با قرارداد این شرکت با اسرائیل دست و پنجه نرم می‌کند.گوگل همچنین یک نشست گفت‌وگوی داخلی میان کارکنانش به مناسبت روز زن راکه در آن به موضوع کشتار و آزار زنان فلسطینی توسط ارتش اسرائیل در غزه اشاره شده بود،تعطیل کرده است.گفتنی است که پیش از این نیز گوگل چندین نفر از مهندسان و کارمندان معترض خود به پروژه اطلاعاتی مشترک گوگل (موسوم به طرح نیمباس) را اخراج کرده بود.روابط عمومی گوگل در پاسخ به سوال تلویزیون آمریکا،علت این اخراج را “بیان محتواهای تفرقه‌انگیز که محیط کار را مختل می‌کند” توصیف کرد.