کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم راهپیمایی اعتراضی به مسمومیت دانش آموزان در چند شهر جهان

روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه،در پی فراخوان انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی جهت محکومیت مسموم سازی سریالی دختران دانش آموزدر چند شهر جهان راهپیمایی برپا کردند.

ایرانیان ساکن آمستردام هلند،کپنهاگ دانمارک و سوئد برای اعلام نارضایتی خود به مسمومیت عمدی دانش آموزان راهپیمایی کردند.معترضان در این راهپیمایی ها با سر دادن شعارهای اعتراضی “زن،زندگی،آزادی” و”تا آخرین نفس؛زن،زندگی،آزادی” همبستگی خود را با دختران ایران و خانواده هایی که فرزندانشان را در جریان حملات شیمیایی به مدارس،دچار مسمومیت شده بودند،اعلام کردند.گفتنی است این تجمعات و راهپیمایی ها برای دومین روز متوالی در شهرهای مختلف جهان برگزار شده است