کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم درگیری‌ها در پایتخت سودان

در حالی که آتش‌بس موقت میان دو جناج رقیب نظامی در سودان تازگی به پایان رسیده، گزارش‌های روز چهارشنبه 3 خردادماه حاکی است که این درگیری‌ها در جنوب خارطوم همچنان ادامه دارد.

آتش‌بس موقت که با میانجی‌گری برخی کشورها مانند آمریکا و عربستان به دست آمده است، نیمه شب روز یکشنبه به پایان می‌رسد اما گزارش‌ها حاکی است که نبرد ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای «پشتیبانی سریع» به رهبری ژنرال محمد حمدان دقلو کماکان ادامه دارد.