کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی و گزارش های رسیده از سوی مخاطبان شبکه تلویزیونی حزب کمونیست ایران، اعتراضات سراسری مردم ایران که در واکنش به قتل حکومتی مهسا امینی شروع شد و منجر به خیزش های سراسری در برابر ماهیت کل نظام شد، شب پنجشنبه 7 مهر ماه در ده ها شهر ایران ادامه داشته است.

معترضان به قتل حکومتی مهسا امینی و سیاستهای سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی شب پنجشنبه در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمانشاه، کرمان، قم، رشت، اشنویه، بجنورد، مسجدسلیمان، سنندج و چندین شهر دیگر به تجمعات اعتراضی خود ادامه داده و با سردادن شعارهایی ساختار کل رژیم را مورد هدف خود قرار دادند. اعتراضات در حالی ادامه داشته که رسانه های حکومتی و پروپاگاندای رژیم سعی بر آن دارند اوضاع را آرام و عادی نشان دهند. شایان ذکر است بسیاری از تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران این اعتراضات را به نشان آغاز یک انقلاب در برابر رژیم جمهوری اسلامی بیان کرده اند.

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-