کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی و گزارش های رسیده از سوی مخاطبان شبکه تلویزیونی حزب کمونیست ایران، اعتراضات سراسری مردم ایران که در واکنش به قتل حکومتی مهسا امینی شروع شد و منجر به خیزش های سراسری در برابر ماهیت کل نظام شد، شب پنجشنبه 7 مهر ماه در ده ها شهر ایران ادامه داشته است.

معترضان به قتل حکومتی مهسا امینی و سیاستهای سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی شب پنجشنبه در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کرمانشاه، کرمان، قم، رشت، اشنویه، بجنورد، مسجدسلیمان، سنندج و چندین شهر دیگر به تجمعات اعتراضی خود ادامه داده و با سردادن شعارهایی ساختار کل رژیم را مورد هدف خود قرار دادند. اعتراضات در حالی ادامه داشته که رسانه های حکومتی و پروپاگاندای رژیم سعی بر آن دارند اوضاع را آرام و عادی نشان دهند. شایان ذکر است بسیاری از تحلیلگران اوضاع سیاسی ایران این اعتراضات را به نشان آغاز یک انقلاب در برابر رژیم جمهوری اسلامی بیان کرده اند.