کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم خیزش دانشجویان در سراسر ایران

روز دوشنبه 9 آبان ماه، دانشجویان در بیشتر دانشگاه ها در سراسر کشور همچون روزهای گذشته دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.

دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامشهر، دانشکده منتظری، دانشگاه تهران، دانشگاه دخترانه رسام کرج، دانشگاه تبریز، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه هنر تهران، دانشکده پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه بهشتی تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه اراک، دانشگاه کردستان و بیشتر دانشگاه و دانشکده ها در سراسر ایران با شعارهایی از جمله “ژن ژیان آزادی”، “نترسید نترسید ما همه با هم هستیم”، “مرگ بر خامنه ای خائن”، “دانشجو داد بزن حقتو فریاد بزن”، “آزادی آزادی آزادی” و همچنین با خواندن سرودهای انقلابی برای حمایت از هم کلاسی های بازداشت شده و تعلیق و اخراج‌های اخیر دانشجویان، خشم و انزجار خود را نسبت به رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی ابراز کردند

پست های مرتبط این دسته

استمرار اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف

-

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

-

بازداشت‌های گسترده و یورش نیروهای رژیم به منازل مردم در آبدانان

-

افزایش محدودیت‌ها با طرح حجاب و زیست عفیفانه

-

ادامه خیزش انقلابی در شهرهای مختلف

-

تداوم تظاهرات اعتراضی مردم در آبدانان

-