کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم خیزش دانشجویان در دانشگاه های کشور

به دنبال انتشار فراخوان مشترک هفت دانشگاه شهر تهران برای برپایی تجمع دانشجویی در حمایت از مردم کردستان با نام «شنبه سیاه دانشگاه»، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور دست به تحصن و اعتصاب زدند.

این تجمع‌های دانشجویی در اعتراض به کشتار مردم مناطق کُردنشین ایران، بازداشت و ممنوع‌الورودی دانشجویان و حمایت از خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان و همچنین به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، تجمع کردند. دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاه خوارزمی واحد کرج، دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، دانشجویان دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی،  دانشجویان دانشکده نساجی، دانشجوریان دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان مهندسی شیمی، نفت و کامپیوتر، دانشجویان دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاه بهشتی هم در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران، اعتصاب و تحصن کردند.