کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم خروش اعتصاب و اعتراض مردمی نسبت به رژیم

روز چهارشنبه 4 آبان ماه، کسبه و بازاریان برخی از شهرستان های کشور با بستن مغازه های خود بار دیگر دست به اعتصاب زدند.

برطبق گزارشات دریافتی، تا لحظه تنظیم این خبر، کسبه و بازاریان شهر های بوکان، سقز،  سنندج،  کامیاران،  بانه،  جوانرود،  مریوان و  کرمان، در اعتصاب به سر می برند. همچنین گزارش می رسد که در تهران، قم، سنندج، سقز، کرج و… مردم هنوز در خیابان ها هستند وبا راهپیمایی و سردادن شعار و حمل پلاکارد به اعتراضات خود ادامه میدهند. شایان ذکر است که در سنندج سقز و قم مردم با نیروهای سرکوبگر درگیر شده اند. برپایه این گزارشات، درگیری ها در سقز منجر به تیراندازی مستقیم به طرف مردم شده است. تا لحظه تنظیم این خبر آمار دقیقی از مجروحین در دسترس نیست.