کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم حملات شیمایی به دهها مدرسه دیگر

 

حملات شیمیایی به مدارس و به خصوص مدرسه‌های دخترانه در ایران، روز شنبه ۱۳ اسفند نیز ادامه یافت و گزارش‌هایی از مسمومیت دانش‌آموزان در بیش از ۴۴ دبستان و دبیرستان دخترانه منتشر شد.

موج مسموم کردن عمدی دختران دانش‌آموز که از نهم آذر و در مدارس قم شروع شد، روز شنبه به سراسر ایران گسترش یافت و به مدارس شهرها و روستاهای کوچک هم رسید. بر اثر این حملات، شمار زیادی از دانش‌آموزان به بیمارستان منتقل شدند. حمله به مدرسه‌ها در روزهای گذشته تنها محدود به دانش‌آموزان دختر نبوده و امروز هم گزارش‌ها حاکی از مسمومیت گروهی از دانش‌آموزان پسر در پی حمله شیمیایی به دبستان «برجسته» در کرج بود. بر اساس خبرهای منتشر شده از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نوع مواد سمی استفاده شده در این حمله‌ها شناسایی شده و «ترکیبی از گازهای مختلف» است اما نام این گازها و جزییات آن اعلام نشده است.این درحالی است که  با گذشت سه ماه از مسموم کردن سریالی دانش‌آموزان نه تنها عاملان حملات شیمیایی به مدارس شناسایی نشده‌اند که گستردگی این حملات به شهرهای مختلف هم کشیده شده است.