کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم حملات دولت اشغالگر ترکیه به مناطق مختلف روژآوا

روز چهارشنبه 6 دی ماه 1402، رژیم اشغالگر ترکیه مناطق زیادی از روژآوا را مجددا مورد حملهٔ هوایی قرار داد.

طبق گزارشات منتشر شده، همزمان پهپادها پست‌های بازرسی “شران، شرا ،هلینج،و ایست بازرسی شهر کوبانی در جادهٔ حلب را بمباران کردند. گفتنی است، روستای مرناز منطقهٔ شرا و روستای تل‌قره در شهبا گلوله باران شد. ایست‌های بازرسی امنیتی در جاده‌های قامیشلو و حسکه با هواپیماهای بدون سرنشین بمباران شد. همچنین دولت اشغالگر ترکیه با هواپیماهای بدون سرنشین ساختمان آسایش و ایستگاه قطار شهر قمریا را بمباران کرد.