کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم حمایت های جهانی از خیزش مردم ایران

تجمع‌های مردمی علیه جمهوری اسلامی در جریان خیزش جهانی ایرانیان، در خارج از ایران نیز در روز چهارشنبه 20 مهر ماه ادامه یافت.

در استکهلم پایتخت سوئد دو تجمع در حمایت از معترضان ایرانی برگزار شد. در برلین هم ایرانیان ساکن این شهر علیه جمهوری اسلامی تجمع برگزار کردند. تجمع اعتراضی ایرانیان در لندن همزمان با خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. شماری از ایرانیان مقیم استرالیا هم در همبستگی با اعتراضات و خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، در مقابل پارلمان استرالیا در کانبرا، تجمع اعتراضی بر پا کردند. ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد مخالفان حکومت ایران روی دیوار سفارت جمهوری اسلامی در دوبلین، ایرلند، به نشانه اعتراض ردی از دست‌های خونی با رنگ قرمز پاشیدند.