کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم حمایت از خیزش مردم ایران در پاریس

تداوم حمایت از خیزش مردم ایران در پاریس

روز یکشنبه نهم اکتبر، خیابانهای شهر پاریس در فرانسه شاهد یک راهپیمائی باشکوه دیگر بود که با هدف حمایت و پشتیبانی از خیزش سراسری و مردمی در مناطق ایران بود.

سه نهاد دموکراتیک “انجمن زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس”، “جمعیت کردهای مقیم فرانسه” و “شورای دمکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبشهای مردمی در ایران)” از یک طرف و هم چنین چند سازمان و حزب سیاسی از جمله“حزب چپ ایران (فدائیان خلق)-فرانسه”، حزب دمکرات کردستان ایران-فرانسه” و “سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران-فرانسه) از طرف دیگر طی اطلاعیه های مشترک ضمن حمایت از فراخوان به این راهپیمائی، خواستار شرکت گسترده در آن شده بودند. در این حرکت ، شعار “زن، زندگی، آزادی” به زبانهای مختلف در صدر شعارهای دیگری مانند مرگ بر دیکتاتور، نه شاه می خواهیم نه رهبر، مرگ بر هرچه ستمگر و همبستگی با زنان در دنیا و … قرار داشت. گفتنی است