کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم حضور انقلابی مردم در خیابانهای شهرهای مختلف

روز جمعه ۱۴ بهمن، همزمان با مردم زاهدان که برای هجدهمین هفته پیاپی به خیابان‌ها آمده بودند، مردم مبارز شهرهای سنندج، گالیکش و گرگیج نیز به خیابان آمدند.

ویدئوهای منتشرشده حاکی است مردم زاهدان در ادامه اعتراضات خود که به جمعه‌های اعتراضی معروف شده، به خیابان آمدند و شعارهای ضدحکومتی، از جمله «تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت» سر دادند. مردم معترض در خیابان‌های زاهدان هم شعار «چه دار باشه چه زندان، ایستاده‌ایم تا پایان»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت» سر دادند. گفتنی است تجمعات مشابهی نیز درهمین روز در سنندج، گالیش و گرگیج نیز برگزار گردید.