کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم حبس سه تن از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد

“داود رضوی” عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، “رضا شهابی”، عضو‌هیات‌مدیره سندیکا، و حسن سعیدی از فعالین قدیمی سندیکا پس از نزدیک به دو ماه کماکان در بندهای 240 و 4 زندان اوین محبوس می باشند.

‏رضا شهابی و‌ حسن سعیدی هرکدام برای «اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت» به 5 سال، و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به 1 سال و مجموعاً ۶ سال حبس به اضافهٔ مجازات‌های جایگزین ممنوع‌الخروجی و تبعید، محکوم شده اند .از مجموع حبس، ۵سال برای هریک اجرایی میباشد که مربوط به مجازات اشد است.‏ وکلای شهابی و‌ سعیدی تقاضای تجدید نظر داده اند ولی تاکنون تعیین شعبه صورت نگرفته است.