کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم جمعه های اعتراضی در زاهدان

روز جمعه ۱۹ خرداد ماه،معترضان زاهدان در سی‌ و پنجمین مین جمعه خشم و اعتراض خود به خیابان‌ها آمدند.

تجمع‌کنندگان علیه اعدام و کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی شعار داده و فریاد زدند «جمهوری آخوندی و حکومت اعدامی» نمی‌خواهند. مردم زاهدان به روال ۳۴ هفته اخیر و پس از جمعه خونین زاهدان در این روز هم به خیابان آمدند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. گفتنی است مردم زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در هشتم مهر سال گذشته تاکنون تظاهرات و راهپیمایی‌های هزاران نفری خود را بدون وقفه برگزار کرده اند.از سوی دیگر آزادیخواهان بلوچ راه رسیدن به پیروزی و آزادی را در اتحاد و ائتلاف ملت‌های تحت ستم جستجو می‌کنند.