کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم تظاهرات کشاورزان در اسپانیا

تداوم تظاهرات کشاورزان در اسپانیا4

برپایه گزارش های منتشرشده،تظاهرات کشاورزان خشمگین اروپایی در کشورهای مختلف علیه سیاست های اتحادیه اروپا و دولت همچنان ادامه دارد و این اعتراضات روز جمعه 11 اسفندماه نیز در اسپانیا برگزار شده و منجر به اختلالاتی شد.

در کاتالونیا در شمال شرقی اسپانیا،کشاورزان با تراکتورهای سنگین برای دومین روز متوالی مهمترین راه ارتباطی به فرانسه را مسدود کردند و خاکریزهای خاکی را روی جاده ریختند و لاستیک های بزرگ تراکتور و تنه درختان ضخیم را تخلیه کردند.کامیون‌های حامل گوجه‌فرنگی از مراکش به مقصد فرانسه و سایر مشتریان اروپای شمالی یک روز قبل از اتوبان حرکت کرده بودند.کشاورزان خشمگین اسپانیایی این بارها به نشانه اعتراض به خیابان ریختند.سخنگویان کشاورزان هشدار دادند که تا زمانی که سیاستمداران به خواسته های آنها پاسخ ندهند،این اقدام ادامه خواهد داشت.کشاورزان اسپانیایی خواستار حمایت در برابر واردات ناعادلانه از کشورهایی با مقررات زیست محیطی پایین خارج از اتحادیه اروپا،بوروکراسی کمتر و کمک مالی به دلیل خشکسالی هستند که کاتالونیا به ویژه از آن رنج می برد.