کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم تظاهرات ضد دولتی در فرانسه

photo 2023 04 14 11 24 17

روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه، ده‌ها هزار شهروند فرانسوی برای دوازدهمین هفته متوالی علیه قانون افزایش سن بازنشستگی به خیابان های فرانسه آمدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در اکثر شهرهای فرانسه،اتحادیه های کارگری بیانیه هایی برای تظاهرات صادر کردند و کارگران معترض خطوط راه آهن و جاده ها را مسدود کردند.همچنین در پاریس، کارگران بخش جمع آوری زباله دست به اعتصاب زدند و کشتی ها به دلیل اعتصاب کارگران بندر به حالت تعلیق درآمده است.مکرون شب چهارشنبه بار دیگر از تصویب قوانین بازنشستگی دفاع کرد و وعده داد که دولت با نمایندگان اتحادیه های کارگری مذاکره خواهد کرد،اما کارگران می گویند به امانوئل مکرون و کشورش اعتقادی ندارند.