کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار جهان

تداوم تظاهرات ضد دولتی در تایلند

هزارارن نفر از معترضان تایلندی روز شنبه 26 مهر ماه به رغم تشدید سرکوب پلیس بار دیگر به خیابان آمده و علیه دولت شعار سردادند.

در جریان این تظارهرات نیروهای پلیس به صفت معترضان حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. معترضان تایلندی اعلام کردند «ما هرگونه خشونت علیه مردم را محکوم می‌کنیم و در ۱۷ اکتبر به اعتراض ادامه می‌دهیم» و از مردم خواسته‌اند آماده مواجهه با تدابیر پلیس برای سرکوب باشند. گفتنی است پلیس تایلند در هفته گذشته، از ماشین آب‌پاش استفاده کرد و بیش از ۵۰ نفر، از جمله رهبران معترضان، را دستگیر کرد.