کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم تظاهرات ضد جنگ در آمریکای لاتین

روز جمعه 27 اسفندماه هزاران نفر از شهروندان شهرهای مختلف آمریکای لاتین با آمدن به خیابان و سردادن شعارهای اعتراضی خواهان عقب نشینی روسیه از اوکراین و پایان نظامی گری جهان توسط ناتو شدند.

در مکزیک، آرژانتین، ونزوئلا، دهها هزار تظاهر کننده که با فراخوان احزاب و سازمان های چپ به خیابان آمده بودند، ادامه جنگ را محکوم و از «زندگی و صلح» دفاع کردند. “ارتش روسیه از اوکراین خارج شود”، “جنگ سرمایه داری علیه مردم اوکراین و روسیه را متوقف کنید”، “زندگی و صلح در جهان” برخی از شعارهای آنها در این تظاهرات بود. بر روی بنرها و پوسترها، معترضان همچنین خاطرنشان کردند که جنگ نه تنها در اوکراین، بلکه در فلسطین، کردستان، سوریه و در شیلی علیه ماپوچه ها “و علیه مردمان بومی در سراسر جهان” در جریان است.