کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم تظاهرات سراسری کشاورزان فرانسه

در حالی که کشاورزان فرانسوی به نشانۀ اعتراض بسیاری از شاهراه‌های کشور را مسدود کرده و قصد دارند همین اقدام را با استفاده از صدها تراکتور در استراسبورگ انجام بدهند، سندیکاهای کشاورزان اعلام کرده‌اند که اقدامات مشابه‌ای نیز در پاریس و ورودی‌های آن انجام خواهند داد.

علاوه بر رقابت‌های ناعادلانه با فرآورده‌های غیراروپایی،عامل دیگر اعتراض کشاورزان فرانسوی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و صنایع بزرگ کشاورزی است که به گفتۀ آنان مانع از توزیع عادلانۀ ثروت می شوند.در این میان افزایش بهای سوخت، آب، سویا، مواد اولیه و ابزارآلات مزید بر علت شده و از دیگر عوامل خشم و اعتراض جاری کشاورزان به شمار می رود.وزیر اقتصاد فرانسه گفته است که اعتراض کشاورزان این کشور پیش از هر چیز متوجه احکام و دستورات اتحادیۀ اروپا است.با این حال کشاورزان فرانسه،بی تفاوتی دولت در قبال رقابت ناعادلانه با کالاهای خارجی را منشاء مهم فقر و کار طاقت فرسا و همچنین اعتراض خود می‌دانند.