کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه

روز شنبه 30 خرداد ماه، 45 مين هفته اعتراضی جليقه زردها در پاريس شروع شد.

معترضان با سر دادن شعارهایی از جمله “ما اينجاييم” . و “اعتراضمان ادامه دارد ” خواستار کناره گیری مکرون شدند. تظاهرات کنندگان که قصد داشتن وارد خیابان شانزه لیزه شوند با صف پلیس ضد شورش روبرو شدند و پلیس اجازه ورود به خیابان شانزه لیزه را به آنها نداد. تظاهرات جلیقه زردها در اواسط ماه نوامبر در فرانسه در اعتراض به افزایش مالیات انرژی شروع شد اما به تدریج به اعتراضات ضد دولتی به خصوص علیه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور تبدیل شد. همواره این اعتراضات با خشونت از جانب نیروهای پلیس همراه بوده است.