کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم تظاهرات ایرانیان خارج از کشور

روز پنجشنبه 8 تیرماه شماری از ایرانیان ساکن منچستر و سوئد برای سومین روز متوالی با برپایی تجمع مقابل مرکز اسلامی این شهر همزمان با چهلمین روز قتل حکومتی صالح میرهاشمی،مجید کاظمی و سعید یعقوبی اهل اصفهان بر درخواست بسته شدن مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی تاکید کردند.

جمعی از آزادی خواهان ایرانی مقیم منچستر و سوئد برای پافشاری بر خواسته های خود مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریسم بین المللی تصمیم گرفته اند به مدت یک هفته مقابل وزارت خارجه سوئد دست به اعتصاب بزنند.شرکت کنندگان با در دست داشتن عکس هایی از جانباختگان قتل حکومتی ژینا امینی و محکومان به اعدام،شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر دادند.