کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم تظاهرات اعتراضی معلمان در مادرید

هزاران معلم در مادرید روز چهارشنبه 2 خردادماه، برای سومین روز متوالی در اعتراض به خصوصی‌‌سازی آموزش عمومی و دستمزدهای اندک، تظاهرات کردند.

معلمان مدارس و دبیرستان های اسپانیا که سال گذشته با کم شدن دو میلیارد یورو بودجه آموزشی، با کاهش حقوق ، کاهش بورسیه و کاهش دوره های آموزشی برای آموزگاران روبرو شده بودند ، در سال جاری با کاهش پرسنل و افزایش ساعت های کاری روبرو شده اند . به گفته معلمان معترض، افزایش ساعت کاری به کیفیت کار آموزشی صدمه می زند.  آن‌ها خواستار سازماندهی معلمان علیه تعرض سرمایه‌داران به حوزه‌ی آموزش شدند.