کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم تظاهرات اعتراضی معلمان در مادرید

هزاران معلم در مادرید روز سه شنبه 8 خردادماه برای سومین روز متوالی در اعتراض به خصوصی‌‌سازی آموزش عمومی و دستمزدهای اندک تظاهرات کردند.

معلمان مدارس و دبیرستان های اسپانیا که سال گذشته با کم شدن دو میلیارد یورو بودجه آموزشی،با کاهش حقوق،کاهش بورسیه و کاهش دوره های آموزشی برای آموزگاران روبرو شده بودند،در سال جاری با کاهش پرسنل و افزایش ساعت های کاری روبرو شده اند.به گفته معلمان معترض،افزایش ساعت کاری به کیفیت کار آموزشی صدمه می زند.آن‌ها خواستار سازماندهی معلمان علیه تعرض سرمایه‌داران به حوزه‌ی آموزش شدند.