کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

تداوم تظاهرات اعتراضی شهروندان شهرهای عراق

به‌دنبال قطع برق در سومین روز پیاپی، روز دوشنبه ۱۷ مرداد ماه در چند استان جنوبی عراق که با گرمای شدید هوا همزمان شده است، شماری از مردم در شهرهای ناصریه و بصره تظاهرات کردند.

اعتراضات معیشتی به خصوص در زمینه کمبود آب و برق در ماه‌های تابستان تقریبا هر سال در جنوب عراق روی می‌دهد. در سال ۲۰۱۸ این اعتراضات به خشونت کشیده شد و در سال ۲۰۱۹ نقطه آغاز اعتراضات گسترده ضد حکومتی در بغداد بود. اعتراضات در جنوب عراق در پی از کار افتادن خطوط انتقال برق در شش ناحیه استان بصره به دلیل مصرف بالای انرژی در روزهای گرم تابستان آغاز شد. فرماندار استان بصره گفته است دلیل قطع برق در روزهای اخیر وقوع آتش‌سوزی در یک نیروگاه است. گفتنی است  درجه حرارت در اکثر شهرهای جنوب عراق به ۵۰ درجه سانتیگراد رسیده که مشابه رکورد کم‌سابقه تابستان پارسال است.