کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تحصن دانشجویان در اعتراض به تفکیک جنسیتی

یکشنبه ۲۹ بهمن ماه، شماری از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در پردیس واقع در سیدخندان تهران، برای دومین روز پیاپی تحصن کردند.

اعتراض این دانشجویان به “تفکیک جنسیتی” اعمال شده از سوی مسئولان دانشگاه در سالن غذاخوری دانشگاه است. گفتنی است، “تفکیک جنسیتی” در دانشگاه طی چهار دهۀ گذشته بارها مطرح و بخش عمده‌ای از آن در دانشگاه‌ها از جمله در “سلف سرویس‌ها”، “سالن‌های کتابخانه‌ها”، “سالن‌های ورزشی” و همچنین در اغلب “اردوهای دانشجویی” به اجرا درآمده است. همچنین برای اجرای آن تعدادی “دانشگاه تک جنسیتی” نیز راه‌اندازی شده است.