کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کشاورزان اصفهان

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود روز پنجشنبه 4 آذرماه برای چندمین روز متوالی برگزار شد.

در جریان این تجمع، از ساعت ۳ صبح پنجشنبه، نیروهای انتظامی و یگان ویژه به چادرهای کشاورزان حمله کردند. بنابه گزارشات و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، چادرهای کشاورزان توسط یگان ویژه به آتش کشیده شد. همچنین این نیروها برای متفرق کردن مردم و کشاورزانی که در زاینده رود بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
مردم و کشاورزان حاضر در صحنه ضمن درخواست حمایت از مردم اصفهان، خود با پرتاب سنگ به سمت نیروهای یگان ویژه، به مقابله پرداختند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah