کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کشاورزان اصفهان

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود روز پنجشنبه 4 آذرماه برای چندمین روز متوالی برگزار شد.

در جریان این تجمع، از ساعت ۳ صبح پنجشنبه، نیروهای انتظامی و یگان ویژه به چادرهای کشاورزان حمله کردند. بنابه گزارشات و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، چادرهای کشاورزان توسط یگان ویژه به آتش کشیده شد. همچنین این نیروها برای متفرق کردن مردم و کشاورزانی که در زاینده رود بودند، از گاز اشک‌آور استفاده کردند.
مردم و کشاورزان حاضر در صحنه ضمن درخواست حمایت از مردم اصفهان، خود با پرتاب سنگ به سمت نیروهای یگان ویژه، به مقابله پرداختند.