کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کشاورزان اصفهان و پیوستن سایر مردم به آنان

کشاورزان استان اصفهان ، صبح روز جمعه 28 آبان ماه، برای دوازدهمین روز متوالی، در اعتراض به قطع حق‌آبه و خشک شدن زاینده‌رود، تجمع اعتراضی خود را در ضلع شمالی پل خواجو” ادامه دادند.

طبق فراخوان قبلی کشاورزان، شمار زیادی از مردم اصفهان صبح روز جمعه به تجمع آنها پیوستند و خواستار پاسخگویی مسئولین و رسیدگی بە وضعیت زاینده رود و تامین حق آبه کشاورزان شدند. گفتنی است وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن استان اصفهان، که بیشتر آنها در مناطق شرقی زندگی می‌کنند، در سال‌های اخیر به علت فقدان آب کافی و خشک شدن بستر زاینده رود به مضیقه افتاده است.