کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران کاشی نیلوفر بیرجند

شنبه – ۲۵ خرداد – ۱۳۹۸ , 15 – 06 – 2019

در پی عدم تحقق وعده های کارفرمای کارخانه کاشی نیلوفر بیرجند در خصوص پرداخت دستمزد کارگران، بار دیگر روز شنبه 25 خردادماه، کارگران این کارخانه دست به تجمع زدند.
برپایه گزارش منتشره، طی چند روز گذشته جلسه کمیسیون کارگری در استانداری خراسان جنوبی با شرکت تعدادی از کارگران و مدیران کارخانه برگزار شد و مدیران به کارگران وعده دادند که پرداخت مطالبات آنها از هفته جاری آغاز می شود. ولی اکنون با مراجعه کارگران به دفتر کارخانه، کارفرما به بهانه کمبود نقدینگی و وضعیت نامناسب اقتصادی پرداخت 9 ماه دستمزد معوقه کارگران را باز هم به تعویق انداخته است.