کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران کارخانه زمزم تبریز

کارگران کارخانه زمزم تبریز برای دومین بار  روز شنبه 26 مهرماه،  در اعتراض به اخراج شماری از همکاران خود و عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که روز پنجشنبه هفته گذشته نیز دست به اعتراض زده بودند خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود و همچنین پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. یکی از معترضان می گوید، در این شرایط اقتصادی نابسامان، اخیران کارفرما به بهانه های واهی شماری از شماری از کارگران را از کار اخراج و شمار دیگری را نیز به حالت تعلیق درآورده است.