کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران پیمانی پتروشیمی تندگویان

پنجشنبه – ۲۰ تیر – ۱۳۹۸ , 11 – 07 – 2019

روز پنجشنبه 20 تیرماه شماری از کارگران پیمانی پتروشیمی تندگویان در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود در محوطه این شرکت دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار تبدیل وضعیت خود شدند. این کارگران پیشتر نیز در همین خصوص دست از کار کشیده و در محوطه شرکت دست به تجمع زده بودند. ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی خواسته های آنها نبوده است. کارگران معترض همچنین خواستار آن هستند که مشابه برخی پتروشیمی‌های منطقه طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد آنان نیز اجرا شود.