کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

تداوم تجمع کارگران پتروشیمی چوار

برپایه گزارش دریافتی جمعی از کارگران پتروشیمی چوار ایلام بار دیگر روز یکشنبه 8 مردادماه در اعتراض به خودکشی یکی از همکاران خود دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان علیرغم گذشت چند روز از خودکشی همکارشان “حیدر محسنی” به دلیل اخراج از کار و مشکلات اقتصادی، تاکنون نه کارفرما و نه هیچ مقام مسئولی پاسخگوی این حادثه ناگوار نبوده اند. لازم به ذکر است که روز چهارشنبه هفته گذشتهت«حیدر محسنی» بعد از سال‌ها سابقه کار به حکم کارفرما اخراج و بیکار شد. وی در پی مشکلات اقتصادی، متاسفانه با حلق‌آویز کردن، به زندگی خود خاتمه داد.