کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران پتروشیمی ماهشهر

 

روز شنبه 22 تیر ماه، بار دیگر کارگران پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود دست به تجمع زدند.

کارگران معترض با سردادن شعارهای اعتراضی خواستار تبدیل وضعیت خود شدند. این کارگران پیشتر نیز در همین خصوص دست از کار کشیده و در محوطه شرکت دست به تجمع زده بودند. ولی تاکنون هیچ مقامی پاسخگوی خواسته های آنها نبوده است. کارگران معترض همچنین خواستار آن هستند که مشابه برخی پتروشیمی‌های منطقه طرح طبقه‌بندی مشاغل در مورد آنان نیز اجرا شود. خواسته اصلی کارگران تبدیل قرارداد موقت به قرارداد دائم و استخدام مستقیم است.