کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران پتروشیمی آبادان

کارگران مجموعه پتروشیمی آبادان  روز یکشنبه 30 آبان ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات‌شان مجدداً دست به تجمع زدند.

افزایش حقوق و مزایا، پرداخت حق جذب و حق کارگاهی و ایجاد تشکل کارگری از خواسته‌های این کارگران است. لازم به یادآوری است که کارگران پتروشیمی آبادان از روز چهارشنبه هفته گذشته تاکنون دور جدید تجمع‌های اعتراضی خود را از سر گرفته‌اند.