کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

روز یکشنبه 21 مهر ماه برای بیست و یکمین روزمتوالی، جمعی از کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با خواست بازگشت به کار همکاران اخراجی خود دست به تجمع زدند.

این کارگران با برپایی تجمع مقابل دفتر مدیریت شرکت علاوه برخواست بازگشت به کارهمکاران اخراجی خود، خواستار، مختومه کردن پرونده قضایی تمام کارگران این مجتمع و لغو خصوصی سازی این شرکت شدند. در جریان این تجمع یکی از کارگران در خصوص  خواسته هایشان و  حضور نیروهای انتظامی در مجتمع سخنانی ایراد کرد. گفتنی است  از بعد از ظهر روز شنبه 20مهرماه، نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم از ترس گسترش اعتراضات، در این مجتمع صنعتی – زراعی مستقر شده اند. درهمین چارچوب احضار وتهدید شماری از کارگران از جانب مقامات امنیتی،قضایی وعوامل کارفرما برای ایجاد جو رعب و وحشت نیز جریان پیدا کرد، اما کارگران مصمم به پیگری خواسته های خود هستند.