کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندر خمینی

روز پنجشنبه 6 آذر ماه کارگران کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی  بندر خمینی در اعتراض به نداشتن امنیت جانی، معیشتی و شغلی خود دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران معترض در این خصوص می گوید، بدون توجه به کرونا، هم اکنون اکثر شرکت‌ها با کل ظرفیت مشغول به کار هستند. در برخی شرکتها فقط دو ساعت از میزان کار روزانه را کاهش دادند؛ یعنی از 9 ساعت کار روزانه، دوساعت کم کردند ولی در ازای آن ناهار را از برنامه روزانه حذف کرده اند. وی همچنین می افزاید، وضعیت در خصوص اقلام و موارد بهداشتی نیز مناسب نیست. یک بسته ماسک 50 تایی به کارگران می‌دهند تا در 2 الی 5 ماه کار از آن استفاده کنند. دستکش و مواد ضدعفونی کننده هم بسیار محدود است.