کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر

صبح روز شنبه 8 تیر ماه، برای چهارمین روز متوالی کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.
معترضان با برپایی تجمع مقابل فرمانداری رژیم در این شهر خواستار دریافت کلیه معوقات مزدی خود شدند. آنها همچنین نسبت به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان اعتراض کردند. گفتنی است در جریان این تجمع خانواده کارگران نیز با سردادن شعار از این تجمع حمایت کردند. لازم به ذکر است که کارگان فضای سبز در شهرهای مختلف از قبیل شادگان، اهواز، کوت عبدالله، خرم آباد، دزفول بارها نسبت به عقب افتادن حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب و تجمعات اعتراضی زده‌اند ولی تاکنون موفق به دریافت معوقات خود نشده اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-