کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران شهرداری نیشابور

روز شنبه ۴ تیر ماه کارگران شهرداری نیشابور برای چندمین بار، با برپایی تجمع نسبت به تاخیر در تحویل‌دهی کفش و لباس ایمنی و ابزار کار اعتراض کردند.

به گفته نماینده معترضان، شرکت‌های پیمانکاری نه تنها لباس و کفش ایمنی به کارگران شهرداری نمی‌دهند، حتی از تعمیر گاری‌های قدیمی هم خودداری ‌می‌کنند. طبق قانون هر ۶ ماه یکبار بایستی به کارگران لباس کار و سالانه یک جفت کفش ایمنی داده شود. اما شرکت‌های پیمانکاری از اجرای این قانون خودداری کرده و کارگران به ناچار باید از وسایل مستعمل استفاده کنند.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-