کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران شهرداری نیشابور

روز شنبه ۴ تیر ماه کارگران شهرداری نیشابور برای چندمین بار، با برپایی تجمع نسبت به تاخیر در تحویل‌دهی کفش و لباس ایمنی و ابزار کار اعتراض کردند.

به گفته نماینده معترضان، شرکت‌های پیمانکاری نه تنها لباس و کفش ایمنی به کارگران شهرداری نمی‌دهند، حتی از تعمیر گاری‌های قدیمی هم خودداری ‌می‌کنند. طبق قانون هر ۶ ماه یکبار بایستی به کارگران لباس کار و سالانه یک جفت کفش ایمنی داده شود. اما شرکت‌های پیمانکاری از اجرای این قانون خودداری کرده و کارگران به ناچار باید از وسایل مستعمل استفاده کنند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارمندان رسمی وزارت نفت

komalah

جانباختن دو کارگر در شهرهای مختلف

komalah

افزایش شمار اعدام زندانیان در زندانهای رژیم

komalah

آغاز اعتصابات سراسری کارمندان رسمی صنعت نفت

komalah

وضعیت فاجعه‌بار کارگران صنایع نفت در مناطق جنوبی

komalah

درخواست بیش از ۱۳۰ اتحادیه کارگری برای آزادی تمام فعالان صنفی

komalah