کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران سد شفارود

کارگران شاغل در پروژه ساخت سد شفارود رضوانشهر استان گیلان، روز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود برای چندمین بار دست به تجمع زدند.

از قرار معلوم  کارگران پیمانی شاغل در پروژه ساخت سد شفارود رضوانشهر واقع در استان گیلان، پنج تا شش ماه مطالبات مزدی دارند. آنها می‌گویند: چند ماهی است اجرای این پروژه عمرانی راکد مانده و حقوق‌هایشان را دریافت نکرده اند. گفته می‌شود کارگران این پروژه عمرانی که از شهرهای مختلف استانِ گیلان در پروژهای ساخت سد شفارود مشغول کارند، به دلیل مطالبات معوقه دچار مشکلات معیشتی زیادی شده اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah