کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران بیمارستان رازی بیرجند

 

 

روز شنبه 26 مرداد ماه، کارگران بیمارستان رازی بیرجند برای دومین بار در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

معترضان که پیشتر نیز مقابل دانشگاه علوم پزشکی این شهر دست به تجمع زده بودن اینبار با برپایی تجمع مقابل این بیمارستان خواستار دریافت 8 ماه دستمزد معوقه خود شدند. کارگران معترض می گویند، در شرایط اقتصادی فعلی، عدم پرداخت دستمزدها مشکلات معیشتی زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده به طوریکه توان تامین هزینه های اولیه زندگی را ندارند.