کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران ام.دی.اف هفت‌تپه

روز دوشنبه 14 اسفندماه شماری از کارگران ام.دی.اف هفت‌تپه برای دهمین روز متوالی در اعتراض به عدم پاسخگویی مدیران شرکت به مطالباتشان دست به تجمع زدند.

مطالبات این کارگران در تجمعات اعتراضی پیشین همچنان از جانب کارفرمایان بی‌پاسخ مانده است.مطالباتی نظیر تأمین امنیت محیط کار، تأمین وسایل حمل و نقل مناسب و ایمن برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها، اجرایی‌شدن طرح طبقه‌بندی، همسان‌سازی دستمزدها، حل مشکلات منازل سازمانی و تبدیل قرارداد کارگران فصلی و مطالباتی از این دست می باشد.