کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع کارگران اخراجی فضای سبز اهواز

بیست و دو کارگر اخراجی فضای سبز منطقه دو شهرداری اهواز که در پروژه کمربند سبز مشغول به کار بودند، بار دیگر روز پنجشنبه 10 مهر ماه با خواست بازگشت به کار دست به تجمع زدند.

اواخر خرداد ماه سالجاری، تعداد ۲۲ کارگر فضای سبز منطقه دو شهرداری اهواز به بهانه عدم نیاز، اخراج شده و تاکنون پیگیر بازگشت به کار خود هستند. یکی از کارگران بیکار شده در رابطه با مشکلات خود و دیگر همکارانش می‌گوید: میانگین سوابق کار آنها حدود ۸ سال است و در زمان اخراج، دارای  دو ماه دستمزد  معوقه و ۴ ماه حق بیمه پرداخت نشده، بودند که تاکنون نیز پرداخت نشده است. وی همچنین می افزاید مقامات شهرداری منطقه دو اهواز مدعی‌ هستند که هیچ مسئولیتی در قبال کارگران پیمانی کمربند سبز ندارند، به همین دلیل جدا از موضوع اخراج  کارگران، پیگیر مطالبات مزدی و بیمه‌ای آنها نیز نیستند.