کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع و تحصن کارگران سد شفارود در سیزدهمین روز

کارگران سد شفارود رضوانشهر به دلیل عدم پرداخت ماه های متوالی از حقوق خود، صبح روز دوشنبه ۲۰ دیماه، برای سیزدهمین روز پیاپی در ورودی کارگاه سد تجمع کردند.

کارگران می گویند حدود 7 ماه است که حقوق نگرفته و   ۴ماه هم حق بیمه شان پرداخت نشده است. ساخت سد شفارود از شهریور متوقف شده و حدود ۸۰۰ کارگر بیکار شده اند. کارفرمای این کارگران با اینکه در کارگاه حضور داشت در محوطه حاضر نشد و به سئوال کارگران پاسخی نداد. گفتنی است کارگران اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمع خود ادامه می دهند.

پست های مرتبط این دسته

سومین روز از اعتصاب سراسری شهرهای مختلف

-

تداوم اعتراضات و تشدید سرکوب معترضان

-

برگزاری مراسم هفتم و چهلم جانباختگان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف

-

تداوم  اعتصاب ها و اعتراضات دانشجویی

-

تجمع کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان

-

ادامه اعتراض کارگران پتروشیمی چوار

-