کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع و تحصن کارگران سد شفارود در سیزدهمین روز

کارگران سد شفارود رضوانشهر به دلیل عدم پرداخت ماه های متوالی از حقوق خود، صبح روز دوشنبه ۲۰ دیماه، برای سیزدهمین روز پیاپی در ورودی کارگاه سد تجمع کردند.

کارگران می گویند حدود 7 ماه است که حقوق نگرفته و   ۴ماه هم حق بیمه شان پرداخت نشده است. ساخت سد شفارود از شهریور متوقف شده و حدود ۸۰۰ کارگر بیکار شده اند. کارفرمای این کارگران با اینکه در کارگاه حضور داشت در محوطه حاضر نشد و به سئوال کارگران پاسخی نداد. گفتنی است کارگران اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان به تجمع خود ادامه می دهند.