کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع در مقابل آموزش و پرورش خوزستان

 

در ادامه اعتراض به مسموم‌سازی دانش‌آموزان گروهی از خانواده‌های دانش‌آموزان در اعتراض به مسمومیت‌ها در مدارس، روز چهارشنبه 17 اسفند ماه در اهواز، مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان تجمع کردند.

معترضان در این تجمع خواستار امنیت مدارس شده و شعارهایی از جمله «مرگ بر حکومت بچه‌کُش» «حکومت بچه‌کش، نمی خوایم نمی‌خوایم» و «مرگ بر طالبان چه افغان چه ایران» سر دادند. گفتنی است موج گسترده مسمومیت دانش آموزان دختر درحالی همچنان ادامه دارد که  مقام‌های جمهوری اسلامی ادعا کرده اند که حدود ۱۰ درصد مسموم شدن دانش آموزان واقعی بوده و دیگر دانش‌آموزان دختر «احساساتی» و «جوگیر» و دچار «هراس اجتماعی» شده‌اند.