کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

تداوم تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی 2

کشاورزان شرق اصفهان روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه، با قراردادن ده‌ها تراکتور در فلکه خوراسگان، دست به تجمع اعتراضی زده و خواستار حقابه تاریخی خود از زاینده‌رود شدند.

در تمام سال‌های گذشته کشاورزان اصفهانی بارها اعتراضات شدیدی نسبت به وضعیت انتقال آب از حوضه زاینده رود به حوضه کارون و پروژه‌های آب‌رسانی بن‌بروجن داشته‌اند، قرار است با پایان مهلت ۱۲ روزه جریان آب زاینده‌رود مجددا قطع شود.   گفتنی است وضعیت زندگی نزدیک به یک میلیون کشاورز ساکن استان اصفهان، که بیشتر آنها در مناطق شرقی زندگی می‌کنند، در سال‌های اخیر به علت فقدان آب کافی و خشک شدن بستر زاینده رود به مضیقه افتاده است.