کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران کاغذپارس

شماری از کارگران کاغذسازی پارس در اعتراض به بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات خود،روز پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند.

کارگران شرکت کاغذسازی پارس گفتند:بعد از گذشت چند روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات،علارغم دادن وعده از سوی مسئولان،هنوز مشکلاتشان مرتفع نشده است.تبعیض و نابرابری از لحاظ دستمزد،حقوق و مزایا و پاداش اندک در نتیجه حضور شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو در این واحد تولیدی،مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران این واحد به وجود آورده است.این کارگران با بیان اینکه خواستار حذف پیمانکار و نزدیک کردن حقوق کارگران کارخانه به دیگر شرکت‌های منطقه هستند،افزودند:چندین سال است کارگران شرکت کاغذ پارس،درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی دارند اما تغییری در شرایط شغلی و مزایای دریافتی آنان در نتیجه حضور پیمانکاران ایجاد نمی‌شود.معترضان همچنین خواهان بازگشت به کار نزدیک به صد نفر از همکاران خود هستند که به تازگی به بهانه تعدیل نیرو از کار اخراج شدند.