کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران کارخانه سیمان ممتازان کرمان

روز پنج شنبه 26 اسفندماه، کارگران کارخانه سیمان ممتازان در کرمان برای چهارمین بار در آخرین روزهای سال جاری، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنابر گزارشها، تجمع این کارگران در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایای آنها صورت گرفته است. این چندمین بار است که کارگران این کارخانه برای رسیدگی به مطالباتشان اقدام به تجمع کرده اند، ولی مسئولان و مدیران کارخانه سیمان تاکنون پاسخی به آنها نداده اند.

پست های مرتبط این دسته

گسترش تظاهرات اعتراضی مردم ایران

komalah

افشای هویت ماموران بازداشت کننده مهسا امینی

komalah

حمایت جهانی از اعتراضات مردم ایران

komalah

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah