کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی

روز چهارشنبه 18 بهمن ماه، کارگران پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی با توقف فعالیت‌های شغلی و برپایی تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

کارگران ارکان ثالث و پیمانکاری این مجتمع تولیدی نسبت به دستمزد پایین و شرایط فاجعه‌بار شغلی نیروها معترض هستند و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروها به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت پرسنل هستند. این تجمع در ادامه اعتراضات صنفی کارگران پیمانکاری نفت است که از ماه ها پیش آغاز شده است.