کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تداوم تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پارس جنوبی

تداوم تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پارس جنوبی 1

روز شنبه، پنجم اسفند ماه کارگران مجتمع پارس جنوبی، با اقدام به اعتصاب و توقف فعالیت‌های شغلی خود، بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض به مسئولان فرصتی ده روزه برای تحقق مطالبات خود داده بودند و پس از گذشت این مدت و عدم اقدام موثر در این راستا، بار دیگر به صورت همزمان دست به تجمع و اعتصاب زدند. گفتنی است، این کارگران نسبت به دستمزد پایین و شرایط فاجعه‌بار شغلی خود اعتراض دارند و خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروها به ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت پرسنل هستند.